Nutrivia - dietologické poradenství

Poradna NUTRIVIA ukončila k 1.1.2014 svoji činnost:

  • za 7 let v ní několik stovek lidí zhublo několik tun tuku
  • stránky naší bývalé poradny necháváme na internetu volně ke čtení:
    • jako inspiraci a zdroj informací pro kohokoliv, kdo sem zabloudí
    • jako záznam našich zkušeností se zdravým hubnutím
    • jako důkaz, že to jde bez "zázračných metod"
    • jako svědectví o práci, která nás bavila

Děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům i klientům.

Poruchy příjmu potravy

MUDr. Taťjana Horká

 

Poruchy příjmu potravy (PPP) představují závažné duševní onemocnění a řadí se do tzv. psychosomatických poruch. Charakteristické jsou převážně psychogenně navozené změny stravovacích návyků a chování. Tato onemocnění způsobují změny jak v oblasti psychiky, tak v oblasti těla. Vzhledem k tomu, že stále roste počet pacientů s touto poruchou je nutno věnovat stále větší pozornost změnám v příjmu potravy. Jedná se o onemocnění, které může způsobit i smrt pacienta! PPP jsou někdy nazývány civilizačními chorobami.

Riziková skupina u PPP jsou ženy (dívky), rizikový věk 15 – 30 let. Nejčastěji začíná PPP ve věku 14-15 a 17–18 let. V 90-95% jsou postiženy mladé ženy a dívky a vzácněji postihuje mladé chlapce, muže, děti před pubertou a starší ženy. Nutno podotknout, že dochází ke snižování věkové hranice výskytu tohoto onemocnění a není výjimkou, že začátek poruchy se objeví před 12 rokem.

Zde uvádíme pro zjednodušení dvě základní formy PPP. Obě formy onemocnění mohou přecházet jedna v druhou. Častý je průběh, že onemocnění začne jako mentální anorexie a přejde do mentální bulimie.

Mentální anorexie (MA)

Pro MA je charakteristické vědomé omezování příjmu potravy, úmyslné snižování hmotnosti nebo udržování podváhy. Děje se tak odmítáním stravy (restrikcí), na začátku nejčastěji omezování cukrů a tuků, později vynechávání jídla i tekutin, dále zneužíváním projímadel, někdy spojené se zvracením. A také excesivním cvičením. Hubnutí pak vede k podstatným tělesným změnám – ztráta menstruace, vypadávání vlasů, suchost kůže, zvýšená lomivost nehtů, bolesti břicha, zácpa, snížení tepové frekvence, srdeční arytmii a až k srdeční zástavě, metabolické změny ( hlavně tam, kde je zvracení a zneužívání projímadel), svalová slabost, změny v krevním obraze, změny hormonální, osteoporóza (řídnutí kostí s následnými patologickými zlomeninami) aj. Extrémní hubenost vede ke ztrátě vnímání vlastního těla a takový člověk si připadá tlustý a má strach z obezity. Z psychických potíží se objevuje depresivní syndrom, zvýšená dráždivost, sebevražedné myšlenky a tendence.

Mentální bulimie (MB)

MB je charakterizována opakovanými záchvaty přejídání (velkým množstvím kalorické stravy) a přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Přejídání s přetrvávající touhou zůstat štíhlou/štíhlým vedou pacienta k pocitům viny a následně k vyvolávání zvracení. MB většinou začíná později než MA. U MB se vyskytuje neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle, zvracení se střídá s hladovkami, dále dochází k zneužívání léků – laxativ, diuretik ( projímadel, léků na odvodnění)aj. I u MB se objevují tělesné změny a to v oblasti metabolismu díky zvracení a zneužívání laxativ. Zvracení vyvolává hypokalemii a může docházet k poruchám srdečního rytmu až k srdeční zástavě! Opakované zvracení způsobuje dehydrataci organismu (odvodnění). Zvracení vyvolává poškození zubní skloviny. Psychické potíže se projevují podobně jako u MA.

Na vzniku poruch příjmu potravy se podílí mnoho faktorů. V pozadí těchto onemocnění stojí vlivy individuálně psychologické, rodinné, sociokulturní, biologické a další. Najít příčinu PPP je někdy velmi těžké, ale důležité je zachytit toto onemocnění a začít řešit a adekvátně léčit. Pokud trpíte poruchou příjmu potravy nebo máte jen podezření na tuto nemoc, tak se obraťte na praktického lékaře, psychologa (děti ve škole i na školního poradce), psychologickou poradnu nebo na psychiatra.

V případě potřeby se také můžete obracet na níže uvedené kontakty:

Anabell

Občanské sdružení - Bratislavská 2, 602 00 Brno, tel. 542 214 014, www.anabell.cz

Poradna pro poruchy metabolismu a výživy

MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 532 232 348

Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Oddělení podpory zdraví - MUDr. Eliška Bartlová, tel. 545 425 355–8

Psychoprofi s.r.o

Soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance - tel.548 211 364, www.psychoprofi.cz

Modrá linka

Centrum a linka důvěry pro děti a mládež - po – ne 9.00-21.00, tel. 549 241 010, 608 902 410, e-mail: help@modralinka.cz

Zpět na přehled článků

 

Copyright 2006-2013 © NUTRIVIA Veškerý materiál (textový i obrazový), publikovaný na těchto webových stránkách lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. NUTRIVIA s.r.o., Bulharská 37, 612 00 Brno, e-mail: info@nutrivia.cz