Nutrivia - dietologické poradenství

Poradna NUTRIVIA ukončila k 1.1.2014 svoji činnost:

  • za 7 let v ní několik stovek lidí zhublo několik tun tuku
  • stránky naší bývalé poradny necháváme na internetu volně ke čtení:
    • jako inspiraci a zdroj informací pro kohokoliv, kdo sem zabloudí
    • jako záznam našich zkušeností se zdravým hubnutím
    • jako důkaz, že to jde bez "zázračných metod"
    • jako svědectví o práci, která nás bavila

Děkujeme všem spolupracovníkům, partnerům i klientům.

Máme obezitu v genech?

Mgr. Monika Chmelíková

 

DNAVzrůstající výskyt nadváhy a obezity je následkem moderního způsobu života, který je provázen snadnou dostupností relativně velkého množství chutné, často však vysoce kalorické potravy na jedné straně a omezenou pohybovou aktivitou na straně druhé. Tyto tzv.faktory vnějšího prostředí však nepůsobí na všechny lidi stejnou mírou. Někdo je schopen udržet přiměřenou rovnováhu mezi energetickým příjmem a výdejem, což je základním předpokladem kontroly stabilní hmotnosti. Jiný trpí chronickou nerovnováhou, v důsledku nadměrného energetického příjmu a současné nedostatečné pohybové aktivity, vedoucí k nárůstu hmotnosti a rozvoje obezity. Co je příčinou těchto rozdílů? Odlišná odpověď na působení faktorů vnějšího prostředí je dána genetickou variabilitou mezi jedinci v populaci. Obezita patří spolu s dalšími onemocněními, jako je např. vysoký krevní tlak, diabetes, vysoká hladina cholesterolu, mezi tzv. komplexní (multifaktoriální) choroby. Na rozvoji těchto stavů se kromě vlivu vnějšího prostředí podílí určitým způsobem také genetické faktory.

Existuje několik vzácných forem obezity, jejichž příčinou je porucha na úrovni 1 konkrétního genu. To znamená, že se u osob takto postižených obezita rozvine v každém případě, bez ohledu na to, jakým způsobem se stravuje nebo jak se hýbe, obvykle již v raném dětství. Většina běžně se vyskytujících forem obezity však tuto konkrétní příčinu nemá, přestože se i na jejím vzniku geny určitým způsobem podílí. V současné době je známo přes 430 genů hrajících roli v patogenezi obezity. Některé z nich ovlivňují regulační mechanismy týkající se příjmu potravy, pocitu hladu a sytosti, stravovacích způsobů včetně preference potravin, jiné kontrolují zpracování potravy v trávicím traktu, vstřebávání a spalování živin, výdej energie nebo ukládání živin do energetických zásob.

Obezita má sice genetickou složku, výrazným způsobem je však rozvoj této choroby daný vlivem faktorů vnějšího prostředí. Jedinec tedy dědí určité dispozice pro vznik obezity, ale dále je už jen na něm samotném a na prostředí, v němž žije, zda se u něho obezita projeví nebo ne. Pokud si toto uvědomíme, budeme schopni vzniku obezity svým životním stylem, zejména způsobem stravování a pohybovým režimem, včas předejít.

Obezitu tedy nelze svádět na to, že jsme ji podělili po rodičích, ale je třeba si uvědomit zejména vlivy, které se na zvýšené hmotnosti a jejím udržování podílí.

Zpět na přehled článků

 

Copyright 2006-2013 © NUTRIVIA Veškerý materiál (textový i obrazový), publikovaný na těchto webových stránkách lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. NUTRIVIA s.r.o., Bulharská 37, 612 00 Brno, e-mail: info@nutrivia.cz